Ainepassid 2013/ 2014. õppeaastal
   

wordi logo Ainepassi põhi (ainult ainepass)
wordi logo Ainepassi põhi erinevate kursuste arvuga
wordi logo Ainepass koos läbivõetavate teemade ja arvestuslike töödega (1 kursus)
wordi logo Ainepass koos läbivõetavate teemade ja arvestuslike töödega (2 kursust)
wordi logo Ainepass koos läbivõetavate teemade ja arvestuslike töödega (3 kursust)
wordi logo Ainepass koos läbivõetavate teemade ja arvestuslike töödega (4 kursust)
wordi logo Ainepass koos läbivõetavate teemade ja arvestuslike töödega (5 kursust)
wordi logo Läbivõetavad teemad ja arvestuslikud tööd (ilma ainepassita)

 Eesti keel
  10. klasside ainepass koos kursuse kavaga Inga Kukk, Tiiu Sarv
11. klasside ainepass koos kursuse kavaga Inga Kukk, Tiiu Sarv
12. klasside ainepass koos kursuse kavaga Inga Kukk, Tiiu Sarv
 Füüsika
 10. klasside ainepass koos kursuste kavaga Meeri Rebane
11. klasside ainepass koos kursuste kavaga Meeri Rebane
12. klasside ainepass koos kursuste kavaga Meeri Rebane
 Hispaania keel
  10. klassi ainepass Kadri Kõrre
11. klassi ainepass Kadri Kõrre
12. klassi ainepass Kadri Kõrre
 Inglise keel
  10. klasside ainepass Merike Kaseorg, Anu Sulg, Jana Trink, Kadri Kõrre
11. klasside ainepass Reet Ojasoo, Anu Sulg, Jana Trink
12. klasside ainepass Merike Kaseorg, Reet Ojasoo, Anu Sulg
 Infotehnoloogia
 10.-12. klassi ainepass koos kursuste kavaga Eve Reinik, Kaia Metsaalt
 Inimeseõpetus
  10. klassi ainepass koos kursuse kavaga Kaire Külaots
 Kehaline kasvatus
  10.-12. klassi (P) kursuste kava Mehis Merilaine
10.-12. klassi (T) kursuste kava Inga Drobet
 Kirjandus
  10. klassi ainepass koos kursuse kavaga Inga Kukk, Tiiu Sarv
11. klassi ainepass koos kursuse kavaga Inga Kukk, Tiiu Sarv
12. klassi ainepass koos kursuse kavaga Inga Kukk, Tiiu Sarv
 Kunstiajalugu
  10. klassi ainepass Heleri Saks
12. klassi ainepass Heleri Saks
 Matemaatika
  10. klassi ainepass (lai kursus) Ülle Otskivi, Kaja Orav
10. klassi ainepass (kitsas kursus) Kaia Metsaalt
11. klassi ainepass (lai kursus) Kaja Orav
11. klassi ainepass (kitsas kursus) koos kursuste kavaga Eve Reinik
12. klassi ainepass Kaja Orav, Ülle Otskivi
 Meediaõpetus
 12. klassi meediaõpetuse ainepass koos kursuse kavaga Maria Murakas
 Muusikaajalugu
 10.-12. klassi muusika ainekava Elo Kesküla
 Saksa keel
  10. klassi ainepass Vaike Ilp
11. klassi ainepass Vaike Ilp
12. klassi ainepass Vaike Ilp
 Sisekaitse
 11. klassi sisekaitse 1. kursuse ainekava koos kursuste kavaga
11. klassi sisekaitse 2. kursuse ainekava koos kursuste kavaga
11. klassi sisekaitse 3. kursuse ainekava koos kursuste kavaga
 Tervise kutsealane eelkoolitus
 Ainepass koos kursuste kavaga
 Uurimistöö alused
 11. klassi ainepass koos kursuse kavaga Eve Reinik, Kaia Metsaalt
 Vene keel
  10. klasside ainepass Ina Pütsep, Sarmite Tammekivi
11. klasside ainepass Ina Pütsep, Sarmite Tammekivi
12. klasside ainepass Ina Pütsep, Sarmite Tammekivi