Pärnu Hansagümnaasiumi ajalugu
 • Pärnu Hansagümnaasiumi ajalugu algab 1958. aastal, mil rajati Pärnu VI 7-klassiline kool. See asus kahes majas - Karja tn. 6 ja 10.
 • Karja tn. maja
 • 1960.a. muudeti kool Pärnu VI 8-klassiliseks kooliks.
 • 1965.a. kolis kool majja, mille tolleaegne aadress oli Kingissepa tn. 29 (praegu Kuninga tn.29).
 • Kuninga tn. maja
 • 1971 koliti uude koolimajja Kooli 13, kus asume tänini.
  Koolimaja on üks kaunimaid ja omanäolisemaid Eestis. Koolimaja ehitamist alustati 1938. aastal, lõplikult valmis vahetult enne sõda 1941.a. juunikuus.
  Interjöörid kujundas projekti autor arhitekt Olev Siinmaa ise, valmistades kavandid sisseehitatud mööblile, trepikäsipuu sepisvõrele ja mõnedele kipsdetailidele. Kooli eksterjööris ning interjööris on mitmeid skulptor Juhan Raudsepa valmistatud skulptuurkaunistused ja reljeefid.
 • 1. septembril 1979. aastal muudeti kool keskkooliks.
 • 13. juunist 1997. aastast on kool Hansagümnaasium.
 • Kooli tn. maja Algklasside maja
 • 1. septembril 1998. aastal avati algklasside maja.
 • 1. septembril 2012. aastal alustas Pärnu Hansagümnaasium puhta gümnaasiumina.
 •