Pärnu Hansagümnaasiumi arengukavad
Kinnitatud Pärnu Linnavalitsuse
15.02.2010 korraldusega nr 114
Pärnu Hansagümnaasiumi arengukava aastateks 2007-2015

Kinnitatud Pärnu Linnavalitsuse
19.03.2004 korraldusega nr 250
Pärnu Hansagümnaasiumi arengukava aastateks 2004-2006

Pärnu Hansagümnaasiumi arengukava täitmine 2004-2006 lisa 1