Pärnu Hansagümnaasiumi hoolekogu
   

Pärnu Linnavalitsuse korraldus nr. 502 19.11.2012

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1, Pärnu Linnavolikogu 19. novembri 2009 otsuse nr 86 “Volikogu esindajate delegeerimine üldhariduskoolide hoolekogudesse”, Pärnu Linnavalitsuse 27. detsembri 2010 määruse nr 13 “Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord” § 6 lõike 2 ja koolide taotluste alusel

1. Moodustada ja kinnitada Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude koosseisud järgmiselt:

Pärnu Hansagümnaasium

 
 • Priit Sutt
 • koolipidaja esindaja
   
 • Raimond Melts
 • vanemate esindaja
   
 • Enn Eberg
 • vanemate esindaja
   
 • Svetlana Kostrova
 • vanemate esindaja
   
 • Kätlin Alvela
 • vanemate esindaja
   
 • Peep Uustal
 • vanemate esindaja
   
 • Annely Erm
 • vanemate esindaja
   
 • Marge Tulgiste
 • vanemate esindaja
   
 • Dan Grišin
 • õpilasesinduse esindaja
   
 • Andre Alamets
 • õpilasesinduse esindaja
   
 • Reet Ojasoo
 • õppenõukogu esindaja
   
 • Mehis Merilaine
 • õppenõukogu esindaja
   
 • Kristo Veetamm
 • vilistlaste esindaja