Klassid ja klassijuhatajad 2013/ 2014. õppeaastal
Vastavalt avaliku teabe seadusele on teabevaldaja kohustatud tunnistama asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks teabe, mis sisaldab eraelulisi või delikaatseid isikuandmeid ning teabe, mis sisaldab isikuandmeid, kui see kahjustaks oluliselt andmesubjekti eraelu puutumatust.
Seetõttu ei avaldata kooli veebilehel õpilaste nimekirju

  Meeri Rebane 10. a klass - klassijuhataja Meeri rebane Kaia Metsaalt 10. b klass - klassijuhataja Kaia Metsaalt
  Jana Trink 10. c klass - klassijuhataja Jana Trink pilt puudu 10. d klass - klassijuhataja Kadri Kõrre
Elju Kase 11. a klass - klassijuhataja Elju Kase Sarmite Tammekivi 11. b klass - klassijuhataja Sarmite Tammekivi
  Reet Ojasoo 11. c klass - klassijuhataja Reet Ojasoo Vaike Ilp 11. d klass - klassijuhataja Vaike Ilp
Ülle Otskivi 12. a klass - klassijuhataja Ülle Otskivi Eve Reinik 12. b klass - klassijuhataja Eve Reinik
  Heleri Saks 12. c klass - klassijuhataja Heleri Saks Lea Lips 12. d klass - klassijuhataja Lea Lips