Pärnu Hansagümnaasiumi kontaktandmed
  Aadress: Kooli 13 Pärnu 80010
  Sekretär: 443 5828, 53 492 569
  Faks: 443 5828
  Direktor: 443 5828
  Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal:
Direktori asetäitja noorsoo töö alal:
Assistent:
442 5641
  Õpetajate tuba: 443 2122
  Raamatukogu: 443 5790
  Medõde vastuvõtt T, K, N, R 08.15 - 14.00
  Arst vastuvõtt N 09.00 - 13.00
  Spordihall: Väike-Kuke 8c
  Spordihalli juhataja: 445 6940
  Spordihalli valvelaud, administraator: 445 6941
  PHG kehalise kasvatuse õpetajad: 445 6942
  Treenerid: 445 6943
 
  E-post: kool@hansagymn.parnu.ee
  Kodulehekülg: http://hansagymn.parnu.ee
 
 
AINEKOMISJONID
Aine-
komisjonide esimehed
Inglise keel: reetojasoo[at]gmail.com   (Reet Ojasoo)
Vene keel: ina.pytsep[at]mail.ee   (Ina Pütsep)
Kehaline kasvatus: mehismerilaine[at]hot.ee   (Mehis Merilaine)
Humanitaarained: lea.lips@hansagymn.parnu.ee   (Lea Lips)
  Reaalained: Ene Solom