Õppematerjalid
   
Acrobat Reader
   
Referaadi ja uurimustöö vormistamine

Juhend retsensendile

 

2014. aastal kaitstavad tööd tuleb retsensendile esitada 7. maiks paberkandjal või kokkuleppel retsensendiga failina. Samaks kuupäevaks tuleb failid saata arvutiõpetajatele:
Kaia Metsaalti õpilased aadressile eve.reinik[at]eesti.ee
Eve Reiniku õpilased aadressile kaia.metsaalt[at]gmail.com

Esitlus saalis 26.03.2014

   
Kohustuslik kirjandus gümnaasium

Elju Kase
yles
10. klass ajalugu
Eesti 1944. a. Punaarmee tungib Eestisse [74 KB]     lisatud 26.01.2009
Eesti NSV valitsemine. Kommunistlik partei [74 KB]     lisatud 26.01.2009
1917. a Revolutsioonid ja Eesti [83 KB]     lisatud 12.01.2009
Iseseisvumine 1917. a lõpp ja 1918. a nov [145 KB]     lisatud 12.01.2009
Ajaloo suulise eksami piletid 10.a, b klass 2008.a [301 KB]
Kultuuriline venestamine Eestis (10. klassile) [73 KB]
yles 11. klass ajalugu
Suulise arvestuse piletid 2009 Uusaeg [40 KB]     lisatud 05.05.2009
Rahvusvahelised suhted ja diplomaatia 17.-18. saj [36 KB]     lisatud 05.05.2009
Poliitilised suunad Inglismaa [40 KB]     lisatud 05.05.2009
Absolutism Prantsusmaa [44 KB]     lisatud 05.05.2009
Parlamentarism Inglismaal [66 KB]     lisatud 05.05.2009
Uusaeg [73 KB]     lisatud 19.04.2009
Puritaanlus [73 KB]     lisatud 19.04.2009
Katoliku kirik. Organisatsioon ja vaimulikkond [78 KB]     lisatud 26.01.2009
Linnade teke, kultuur, valitsemine [85 KB]     lisatud 22.01.2009
Araablased ja islamimaad. Loodus, usk, ühiskond [125 KB]     lisatud 12.01.2009
Varakeskaeg Lääne-Euroopas. Ühiskond ja kirik [86 KB]     lisatud 12.01.2009
Vooruloeng 1. Esiaeg ja tsivilisatsiooni sünd [288 KB]
Vooruloeng 2. Mesopotaamia, Ees-Aasia ja Iraani rahvad [284 KB]
Vooruloeng 3. Kreeka linnriigid [274 KB]
Vooruloeng 4. Hellenism [290 KB]
Vooruloeng 5. Kordamine Vanaaeg [216 KB]
yles 12. klass ajalugu
Hiina ja Ida-Aasia. Vabanemine koloniaalvõimust [76 KB]     lisatud 24.02.2009
Lähis-Ida 1945 - 1955 [76 KB]     lisatud 24.02.2009
Sotsialismileeri kujunemine [74 KB]     lisatud 24.02.2009
II MS 1941-43. Koalitsioonid ja vastupanuliikumine [73 KB]     lisatud 24.02.2009
II maailmasõda. Sõja algus [75 KB]     lisatud 24.02.2009
Hispaania kodusõda 1936-1939 [75 KB]     lisatud 14.02.2009
Maailm 1933-1939. Kolme vastasleeri kujunemine [71 KB]     lisatud 14.02.2009
Tööleht. Versailles' rahu ja majanduskriis [31 KB]     lisatud 26.01.2009
Saksamaa 20. aastatel [84 KB]     lisatud 22.01.2009
I maailmasõda. Sõja algus [122 KB]     lisatud 12.01.2009
I maailmasõja tulemused. Ülesanded [64 KB]     lisatud 12.01.2009
Revolutsioonid. Venemaa [81 KB]     lisatud 12.01.2009
Venemaa 1900 - 1914 [135 KB]     lisatud 12.01.2009
12. klass ühiskonnaõpetus
sotsiaalpoliitika [73 KB]     lisatud 24.02.2009
Majandus ja poliitika. Tootmine [79 KB]     lisatud 12.01.2009
Merike Kaseorg
yles
10. klass
inglise keel
Traits of character [10 KB]     lisatud 10.02.2014
Food and cooking [182 KB]     lisatud 29.08.2010
Traffic and motoring [6 KB]     lisatud 29.08.2010
Sports [33 KB]     lisatud 08.09.2010
Entertainment - Cinema [34 KB]     lisatud 23.09.2010
Entertainment - Theatre [32 KB]     lisatud 23.09.2010
Health and medicine [5 KB]     lisatud 01.12.2010
Artikkel püsiühendites [66 KB]     lisatud 19.01.2011
Weather [7 KB]     lisatud 10.03.2011

yles
11. klass
inglise keel
Clothes and fashion [13 KB]     lisatud 02.10.2011
Physical description [17 KB]     lisatud 29.10.2011
Traits of character [7 KB]     lisatud 13.11.2011
The derivation of "like" [56 KB]     lisatud 15.01.2012

yles
12. klass
inglise keel
Crime & the law [28 KB]     lisatud 29.08.2010
Environment protection [8 KB]     lisatud 29.08.2010
Money [86 KB]     lisatud 29.08.2010
Weather [37 KB]     lisatud 29.08.2010
Traits of character [7 KB]     lisatud 28.09.2010
Work and job [31 KB]     lisatud 22.11.2010
Environment 2 [96 KB]     lisatud 07.02.2012
Education [47 KB]     lisatud 08.01.2013
Shopping [99 KB]     lisatud 07.02.2013
Travelling and holidays [21 KB]     lisatud 25.03.2013
 
Lea Lips
yles
10. klass
Ainepass ajaloos [309 KB]
Ainepass ajaloos (humanitaarsuund) [323 KB]
Kontrolltöö kordamisküsimused (eestlaste ristiusustamine) [25 KB]
Suulise arvestuse piletid (2008 1. periood) [201 KB]
Suulise arvestuse küsimused II kursus [29 KB]
"Nimed marmortahvlil" tööleht [23 KB]
Ajaloo üleminekueksami piletid 1.leht [24 KB]
Ajaloo üleminekueksami piletid 2.leht [20 KB]
Tööleht "August 1991" [23 KB]
Vooruloeng 2 (2008) Eestlaste kristianiseerimine [155 KB]
Vooruloeng 3 (2008) Vana-Liivimaa [166 KB]
Vooruloeng 4 (2008) Vana-Liivimaa valitsemine [204 KB]
(2008) Eesti Rootsi suurriigi koosseisus [278 KB]
Vooruloeng 6 Vana-Liivimaa kiriklik korraldus [304 KB]
Vooruloeng 7 Liivi sõda [75 KB]
Vooruloeng 8 Vaimuelu Rootsi ajal [38 KB]
Vooruloeng 9 Põhjasõda (loengu I osa) [48 KB]
Vooruloeng 10 Põhjasõda (loengu II osa) [84 KB]
Vooruloeng 11 Eesti pärast Põhjasõda [82 KB]
Vooruloeng 12 Talurahvaseadused [353 KB]
Vooruloeng 13 Rahvusliku ärkamisaja eeldused ja algus [269 KB]
Vooruloeng 14 Venestusaeg [260 KB]
Vooruloeng 15 1905. a revolutsioon Eestis [262 KB]
Vooruloeng 16 Esimese Eesti Vabariigi põhiseadused [376 KB]
Vooruloeng 17 Kultuurielu 1920-1940 [438 KB]
Vooruloeng 18 Eesti 1940-1941. Kannatuste aasta [407 KB]
Vooruloeng 19 Eestlaste suhtumised ja eluolu II maailmasõja ajal [359 KB]
Vooruloeng 20 Eesti 1944. aastal [359 KB]
Vooruloeng 21 Nõukogude okupatsioon Eestis [67 KB]
Vooruloeng 22 Mentaliteet ja eluolu nõukogude okupatsiooni ajal [638 KB]
Vooruloeng 23 Nõukogude aja kultuur [309 KB]
Vooruloeng 24 Eesti Vabariigi taastamine [254 KB]
Ajaloolise arutluse kirjutamine [248 KB]
Vooruloeng 25 Eesti Vabariik 1992-2000 [267 KB]
yles 11. klass
Ainepass ajaloos (humanitaar) 2008.a [294 KB]
Tsivilisatsioonide tekkimine [287 KB]
Filosoofia ainepass [28 KB]
Filosoofia tööleht I Tunnetus ja teadmine [20 KB]
Filosoofia tööleht II Empirism [20 KB]
Filosoofia suulise arvestuse piletid [22 KB]
Tööleht Vana-Kreeka olustik [20 KB]
Suulise arvestuse piletid [31 KB]
Ristiusukiriku kujunemine Lääne-Euroopas [20 KB]
Keskaeg [35 KB]
yles 12. klass
Ainepass ajaloos [36 KB]
Suulise arvestuse piletid XX sajandi ajalugu [33 KB]
Kodanikuõpetuse arvestusliku kontrolltöö kordamisküsimused [19 KB]
Ajaloo suulise koolieksami piletid [22 KB]
Tööleht "Pärnu muuseum" [22 KB]
Tööleht "Ühiskonna jätkusuutlikkus" [21 KB]
Tööleht "Dokumentaalfilmi "Venemaa XX sajandi algul" analüüs" [22 KB]
XX sajandi ajalugu. Suulise arvestuse piletid [25 KB]
Ajaloolise mängufilmi "Minu Leninid" analüüs [21 KB]
Ühiskonnaõpetuse arvestus [20 KB]
Ühiskonnaõpetuse kordamisküsimused koolieksamiks [30 KB]
Filosoofia vooruloeng 5 Intuitsioon [66 KB]
Filosoofia vooruloeng 6 Keel ja mõtlemine [50 KB]
Filosoofia vooruloeng 8 Keha ja vaimu probleem [261 KB]
Filosoofia vooruloeng 9 Tahtevabaduse probleem [68 KB]
Filosoofia vooruloeng 10 Sotsiaalne vabadus ja võrdsus [69 KB]
Filosoofia vooruloeng 11 Moraalselt õige käitumise probleem [54 KB]
Filosoofia lõpuarvestuse küsimused [20 KB]
Erakonnad tänapäeva poliitikas [146 KB]
Euroopa Liidu ühtne majandusruum [984 KB]
Postmodernne ühiskond [122 KB]
Rahvusvaheline suhtlemine [409 KB]
Rahvusvahelise suhtlemise põhimõtted ja vahendid [334 KB]
Välismajanduspoliitika [85 KB]
 
Andry Kikkull
yles
Joonestamine
     Joonestamise materjalid

Mehis Merilaine
yles
Kehaline kasvatus
     Kordamisküsimused

Meediaõpetus, mainekujundus, meediasuhtlus ja avalik esinemine
Maria Murumaa-Mengel
yles
Meediaõpetuse materjalid
Mainekujunduse materjalid

Meediasuhtluse materjalid

Avaliku esinemise materjalid

 
Ülle Otskivi
yles
Matemaatika 12. klass
Kordamine protsentülesanded [200 KB]

Ina Pütsep
yles
Vene keel
10. d klass pdf Vene keele grammatika näidiskontrolltöö 1   lisatud 16.11.2009
pdf Vene keele grammatika näidiskontrolltöö 2   lisatud 16.11.2009
pdf Vene keele grammatika näidiskontrolltöö 3   lisatud 16.11.2009
11. d klass pdf Vene keele näidiskontrolltöö 1   lisatud 16.11.2009
pdf Vene keele näidiskontrolltöö 2   lisatud 16.11.2009
pdf Vene keele näidiskontrolltöö 3   lisatud 16.11.2009
Esitlused 10. klass pdf Venemaa käsitööndus (Kristo Niglas, Karl Verlin 10. c)  lisatud 31.01.2010
pdf Venemaa geograafia (Christopher Kontus, Raido Linde 10. a)  lisatud 31.01.2010
pdf Moskva (Kristel Leppik, Katherine Koppel 10. a)  lisatud 31.01.2010
pdf Ülevaade Venemaast (Joonas Lips, Aivar Lobjakas 10. a)  lisatud 31.01.2010
pdf Venemaa valitsejad (Karl Paju 10. c)  lisatud 31.01.2010
pdf Tretjakovi galerii (Helena Reinaru 10. a)  lisatud 31.01.2010
Heleri Saks
yles
Kunstiajalugu
pdf Kunstiajaloo I kursuse kontrolltöö pildid [2 341 KB]   lisatud 15.05.2012
pdf Kunstiajaloo I kursuse eksami kordamisküsimused [190 KB]   lisatud 15.05.2012
pdf Kunstiajaloo I kursuse eksami kordamisküsimused [185 KB]   lisatud 28.05.2012
pdf Kunstiajaloo II kursuse eksami kordamisküsimused [186 KB]   lisatud 28.05.2012
pdf Kunstiajaloo III kursuse eksami kordamisküsimused [186 KB]   lisatud 28.05.2012
pdf Kunstiajaloo eksami pildid [3 691 KB]   lisatud 28.05.2012
 
Tiiu Sarv
yles
Kirjandiõpetus
pdf Sissejuhatus kursusesse [36 KB]  lisatud 13.11.2010
pdf Kirjeldamine [235 KB]  lisatud 13.11.2010
pdf Veenmine [217 KB]  lisatud 13.11.2010
pdf Marginaal [304 KB]  lisatud 13.11.2010
pdf Mõttekilde Rein Veidemannilt [319 KB]  lisatud 13.11.2010
pdf Mõtteid diskussiooniks [135 KB]  lisatud 13.11.2010
 
Jana Trink
yles
Inglise keel
Reported Speech( esitlus) [585 KB]   lisatud 11.10.2010
Phrasal verbs I( esitlus) [732 KB]   lisatud 11.10.2010
Piia Veeroja
yles
Bioloogia 11. klass
Kordamine Aine- ja energiavahetus
Esitlus Aine- ja energiavahetus