Pärnu Hansagümnaasiumi õppekava

Kinnitatud Pärnu Hansagümnaasiumi direktori
30.septembri 2013.a käskkirjaga nr 1-3/11-k
Õppekava üldosa pdf fail (605 KB)

Õppekorralduseeskiri (kinnitatud ÕN nr 1, 22.10.2009. a)

Töö andeka lapsega

Õpiabi