Riigieksamite vormid ja ajad 2013/2014. õppeaastal
Acrobat Reader
RIIGIEKSAMID
saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik)
saksa II astme keelediplomi eksam (suuline)
saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik)
matemaatika (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik)
eesti keel teise keelena (kirjalik)
eesti keel teise keelena (suuline)
eesti keel (kirjalik)
inglise keel võõrkeelena B1/B2 tasemel (kirjalik)
inglise keel võõrkeelena B1/B2 tasemel (suuline)
matemaatika (kirjalik)
saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (suuline)
detsember 2013. a
jaanuar 2014. a
7. aprill 2014. a
10. aprill 2014. a
23. aprill 2014. a
23. - 25. aprill 2014. a
30. aprill 2014.a
5. mai 2014. a
6. - 9. mai, 12. mai 2014
23. mai 2014. a
9. - 12. juuni 2014. a

Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse eraldi teatavaks.

RIIGIEKSAMIˇTE LISAEKSAMID
eesti keel teise keelena (kirjalik)
eesti keel teise keelena (suuline)
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik)
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline)
eesti keel (kirjalik)
matemaatika (kirjalik)
26. mai 2014. a
26.–27. mai 2014. a
28. mai 2014. a
28.–29. mai 2014. a
30. mai 2014. a
2. juuni 2014. a

Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad (Riigi Teataja)


Innove1. augustist 2012 anti Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse tegevused üle SA Innovele.