Klasside täituvus 2013/ 2014. õppeaastal
  Klass Kohti Täidetud Vaba A-keel B-keel C-keel Märkused


10.a 32     inglise vene, saksa
üldtehniline, loodus


10.b 32     inglise vene
ettevõtlus


10.c 32     inglise vene, saksa   meedia


10.d 32     inglise vene hispaania keeled, sisekaitse


11.a 32     inglise vene
 üldtehniline, ettevõtlus


11.b 32     inglise vene, saksa
loodus, ettevõtlus


11.c 32     inglise vene, saksa
meedia


11.d 32     inglise vene hispaania keeled, sisekaitse


12.a 32     inglise vene, saksa
 üldtehniline, loodus


12.b 32     inglise vene, saksa
sisekaitse, ettevõtlus


12.c 32     inglise vene, saksa
meedia


12.d 32     inglise vene, saksa saksa, hispaania keeled


Kokku 384