Tunnijaotusplaan 2013/2014. õppeaastal10. klassid
11. klassid
12. klassid
Kohustuslikud tunnid 10.a
üldtehn/
terviseõp

10.b
ettevõtlus
10.c
meedia
10.d
keeled/
sisekaitse
11.a
üld-
tehn/
ettev
11.b
ettevõtlus/
loodus
11.c
meedia
11.d
keeled/
sisekaitse
12.a
üld-
tehn/
loodus
12.b
sisekaitse/
ettevõtlus

12.c
meedia
12.d
keeled
Eesti keel
6
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
Kirjandus
5
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
Inglise keel B2*
5
4
4
5
5/4
4
4
4
5
5
5
5
5
Vene/ saksa keel B1*
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Matemaatika*
15/ 8
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4/6
4/6
5
Geograafia
3
1
1
1
1
2
2
2
2
-
-
-
-
Bioloogia
4
-
-
-
-
2
2
2
2
2
2
2
2
Inimeseõpetus (psühholoogia)
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
Ajalugu
6
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
Ühiskonnaõpetus
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
2
2
Keemia
3
2
2
2
2
2
2
2
2
-
-
-
-
Füüsika
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
Muusika
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kunst
2
1
1
1
1
-
-
-
-
1
1
1
1
Kehaline kasvatus*
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Uurimustöö alused*
1
-
-
-
-
1
1
1
1
-
-
-
-
Kokku
71/ 64
30
30
31
31/30
31
31
31
31
29
27/29
27/29
29
* rühmatunnid
* lai või kitsas matemaatika

Valikained gümnaasiumis

10. klassid 11. klassid
12. klassid
10.a 10.b
E
10.c
M
10.d 11. a
11.b
11.c
11.d
12.a
12.b
12.c
12.d
Ü
T
K
S
Ü
E
E
L
K
S
Ü
L
S
E
Keskkonnakaitse

1
2
Terviseõpetus

2

Infotehnoloogia IT AO*
3

2


1
3
1
1
1
1
1
1
2

Meediaõpetus*2


2


1

GeoinformaatikaSaksa keel C*Hispaania keel C*
2


2


2
Joonestamine
2

2


1

Ettevõtlus


3
2
21


Valikkursus (vt tabel)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Sisekaitse

2


2


2Klassijuhatajatund
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Usundiõpetus, filosoofia1


1
Tekstiõpetus
1


Kokku
7
4
7
5
5
5
7
5
5
4
6
5
5
5
4
4
3
3
4
*rühmatunnid

  Klassidevahelised valikained
10. klassid 11. klassid 12. klassid
Hispaania keel algajatele
(Kadri Kõrre)
RE eesti keel
(Tiiu Sarv, Inga Kukk)
Filosoofia
(Lea Lips)
Kunst ja disain
(Heleri Saks) 
RE matemaatika
(Kaja Orav, Ülle Otskivi)
Infotehnoloogia AO
(Kaia Metsaalt)
Infotehnoloogia AO
(Eve Reinik)
RE inglise keel
(Anu Sulg, Merike Kaseorg)
Kehaline kasvatus P
(Mehis Merilaine)
Riigikaitse
(Mart Alliku)

Kitarriõpe
(Elo Keskküla)


Globaliseeruv maailm
(Ene Solom)


Ajalugu
(Elju Kase)