PHG 10. klassi vastuvõtmise kord 2013/ 2014. õppeaastaks
Hansagümnaasiumisse vastuvõtul lähtume Haridus- ja Teadusministri 06.12.2005.a. määrusest nr 52 “Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise kord” § 3 ning Pärnu LV 03.12.20129 määrusest nr 17 "Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused"

Dokumentide vastuvõtt 2013/ 2014. õppeaastaks

Õppesuunad:

Reaalõppesuund

 • Tehniline joonestamine, arvutigraafika, disain
 • IT AO (7 kursust)+ HTML. Võimalik sooritada ECDL eksamid ja saada arvutikasutamise oskust tõendav tunnistus
 • Praktikumid: füüsika, keemia, matemaatika

Tuleviku Eesti ehitamine on meie noorte kätes, kes oma ärksa vaimu ja uute mõtetega nii kaudselt kui otseselt hakkavad kujundama meie igapäevaelu keskkonda. Uute materiaalsete väärtuste loomine aga nõuab alati tehnilisi teadmisi sh ka tehnilise keele joonestamise valdamist. Mitmed ülikoolide õppejõud on kurtnud, et gümnaasiumilõpetajate suurimaks raskuseks hakkama saamisel ülikooli tehnilistel erialadel on joonestamine. Sama arvamust toetavad ka kutseõpetajad, kes toovad välja kutsekoolis õppijate samalaadse probleemi.

"Joonestamine ei ole ainult tööjooniste ja projektide valmistamise ja lugemise oskus, ta võimaldab arendada ka iga poisi ja tüdruku abstraktset mõtlemist ning kujutlusvõimet. Loov saab inimene olla ka nn kõvades ainetes. On ju tore luua paberil või arvutis midagi uut, mida on võimalik ka reaalselt ehitada või mis reaalselt töötaks. Alati on hea meel kohata Hansagümnaasiumi vilistlast, kes naerulsui teatab, et tal läheb TTÜ-s või mujal väga hästi, sest ta oskab joonestada."
Andry Kikkull (Tallinna Ülikooli Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õppejõud, Pärnu Hansagümnaasiumi joonestamise õpetaja, Pärnu Hansagümnaasiumi XI lennu vilistlane

Ettevõtluse õppesuund

 • Majanduse ja turunduse alused
 • Ettevõtluse alused
 • Klienditeenindus
 • Projektijuhtimine
 • Äriplaani koostamine
 • Inglise ärikeel

"Tänapäeva noor hakkab majanduslikke otsuseid langetama palju enne seda kui ta puutub kokku mõne majandus- või ettevõtlusalase kursusega. 19-aastaselt on liiga hilja kuulda, kust raha tuleb või millised on tulevikus hästitasustatud erialad. Sotsiaalne küpsus eeldab ja nõuab ka sellest aru saamist, kuidas majandus toimib. Seepärast on Mainori Kõrgkool pakkunud välja gümnaasiumi läbiva ettevõtluskursuse. Selle käigus omandatakse majanduslik kirjaoskus, tehakse tutvust ettevõtluseks vajaminevate teadmistega ja lõpuks koostatakse reaalne äriplaan. Äriplaan on aluseks reaalse ettevõte loomisele..."
Andres Arrak (Vaba Majandusmõtte Keskus juhataja)

Humanitaarsuunad meedia (c klass) ja keeled(d klass)

 • Meediaõpetus (c klassis 6 kursust ja d klassis 3 kursust)
 • Võõrkeeled (c klassis lisaks saksa keel ja d klassis hispaania keel)
 • Multimeedia + IT
 • Sotsiaalained
 • Suurendatud emakeele, inglise keele ja ajaloo kursuste arvu

"Ei pea vist pikemalt selgitamagi, et kaasaegne ühiskond on suures osas meediaühiskond. See tähendab tänapäeva inimest ümbritseb pidevalt meedia ja seega ka infotulv. Selleks, et sellisel pidevalt muutuval maastikul kõige paremini läbi lüüa ja miks ka mitte ka lihtsat tervet ja kriitiliselt mõtlevat mõistust säilitada, tuleb kasuks, kui saad aru mis, miks ja kuidas. Pärnu Hansagümnaasiumis toimuva meediaõppe eesmärgiks ei ole koolitada professionaalseid ajakirjanikke, vaid pigem arutelda meedia üle laiemalt ning laiendada õpilaste silmaringi muu hulgas ka kommunikatsiooni- ning kultuuriteooriate, sotsioloogia ja psühholoogia alal. Meediaõpetuse suurimaks plussiks on see, et aine ei ole kunagi igav. Meediaõpetuse alla kuulub väga lai tööpõld trükiajakirjandus, raadio, televisioon, internet, film, kõnekunst jne."
Maria Murumaa-Mengel (Pärnu Hansagümnaasiumi meediaõpetaja, Pärnu Hansagümnaasiumi XXII lennu vilistlane)

Loodusõppesuund

 • Suurendatud matemaatika, keemia, bioloogia, geograafia ja inglise keele tundide arvu
 • Keskkonnakaitse ja keskkonnakeemia
 • Praktikumid ja looduslaagrid

Sisekaitse õppesuund

2011. a sügisest pakub Hansagümnaasium oma gümnasisitidele võimalust osaleda Sisekaitseakadeemia poolt pakutavas eelkutseõppe programmis. Lisaks gümnaasiumi põhikursustele õpetatakse pääste-, politsei- ja piirvalve tööst algteadmisi. Toimuvad praktikumid, õppekäigud ja laagrid. Eduka soorituse korral väljastab Sisekaitseakadeemia rektor vastava tunnistuse õppe läbimise kohta. Õppejõud on Sisekaitseakadeemiast ja Paikuse Politseikoolist.