Mai kooli õpetajad Maltal

Pärnu Mai kool osutus valituks koolidevahelisse strateegilisse koostööprojekti Erasmus+, mille teema on „Loodusteaduste õpetamise eri metoodikate uurimine tõstmaks õpilaste motivatsiooni ja teaduslikku kirjaoskust“.

Projekti koordineerib Malta riigi St. Claire College Secondary School Pembrokis. Teema on ülimalt oluline, sest kogu Euroopas on suurenenud huvi loodusteaduste õpetamise metoodikate vastu, samuti otsitakse võimalusi loodus- ja reaalhariduse populariseerimiseks õpilaste hulgas.

Et kõigis riikides napib inseneriharidusega spetsialiste, on väga oluline tõsta õpilaste huvi ja motivatsiooni õppida loodus- ja reaalaineid. Järjest olulisemaks peetakse loodus- ja reaalainete õpetamise juures nüüdisaegseid õpetamismeetodeid.

St. Claire College Secondary koolis toimus 10.–12. detsembrini projektipartnerite esimene kokkusaamine. See kool on osalenud samalaadses rahvusvahelises koostööprojektis PRIMAS, kus 12 riigi 14 ülikooli õppejõud töötasid koos koolidega, et arendada matemaatika ja loodusteaduste õpetamise metoodikaid.

Peale Eesti osalesid esimesel projektikokkusaamisel õpetajad Maltalt, Lätist, Hispaaniast, Ungarist ja Sloveeniast. Iga riik tutvustas oma haridussüsteemi, võrreldi loodusainete õpetamise ainekavasid. Mai kooli informaatikaõpetaja Tiiu Leibur tutvustas kohtumisel digitaalseteid õppimisvõimalusi, infojuht Hanno Saks andis ülevaate Eestist kui e-riigist ja projekti koordinaator Kaja Tammetalu tutvustas Eesti haridussüsteemi ja haridusministeeriumi algatust „Huvitav kool“.

Tähelepanu vääris Malta riigi haridussüsteem, millest meil on nii mõndagi õppida. Muljet avaldas eri soost õpilaste eraldi õpetamine, samuti see, et kõik õpilased kannavad koolivormi. Hästi on korraldatud õpilaste transport kooli ja koju: pärast tundide lõppu ootasid õpilasi koolibussid.

Väga hästi toimib õpilaste aitamiseks mõeldud tugisüsteem. Nägime emotsioonide ja sotsiaalsete oskuste õppimise klassi, kus õpilastele õpetatakse suhtlemistehnikaid. Põgusalt tutvustati Maltal tõelise haridusliku pöörde esile kutsunud õppekava põhioskuste programmi (CCP). Selle eesmärk on võtmepädevustel põhineva õppe abil tõsta hariduslike erivajadustega õpilaste edasijõudmist tavakoolis. CCP programm keskendub õppimisoskuse, emakeeleoskuse, võõrkeeleoskuse, matemaatikapädevuse arendamisele, luubi alla võetakse ka teaduse ja tehnoloogia aluste õpetamine.

Haridussüsteem Maltal on väga toetav. Vanemad võivad panna oma lapse tavalisse kooli, kiriku- või erakooli. Alg- ja keskkoolid on kõikides Malta regioonides. Igas külas on lasteaed lastele alates kolmandast eluaastast.

Maltal on kutseõppekeskused ja üks ülikool – Malta ülikool. Õppetöö on koolides valdavalt ingliskeelne, mis annab õpilastel hea võimaluse jätkata õpinguid kogu Euroopas ja kaugemal.

Projektipäevad Maltal olid töised. Töö käigus lepiti kokku projekti eesmärgid ja ühised tegevused, milleks on loodusteaduslike õpetamismetoodikate jagamine eri riikide õpetajate vahel ja metoodikate  analüüsimine videosse salvestatud tundide alusel.

Kolme projektipäeva jooksul oli projektikülalistel võimalik tutvuda ka Malta vaatamisväärsustega. Külastasime Malta pealinna Valettat ja huvitava ajalooga linna Mdinat. Valetta on kantud UNESCO maailmapärandi nimestikku. Malta on Euroopa Liidu kõige väiksem saareriik. Malta riiki peetakse õigustatult Vahemere pärliks. Kliima on Maltal lähistroopiline-vahemereline, aasta keskmine õhutemperatuur on 18,6 kraadi. Elanikke on Maltal umbes 405 000. Suvel on kuum ja maltalastel on probleeme joogiveega.

Järgmisel projektikohtumisel saadakse kokku Hispaanias.

read more

Erasmus+ Hispaanias

Pärnu Mai kooli delegatsioon käis Hispaanias projekti „Exploring different  methods of science teaching to increase student motivation and promote scientific literacy“ korralisel koosolekul.

Koosolek toimus 3.–7. veebruaril Madridi satelliitlinnas Parlas. Võõrustas El Olivo põhikool oma sõbraliku perega. Pärnu Mai koolist osalesid õpetajad Merle Mänd ja Merike Rahtma ja infojuht Hanno Saks.

Seekordse kokkusaamise eesmärk oli saada teada vastastikku teaduse õpetamise metoodikatest, mis on koolis kasutuses. Hanno Saks tegi ettekande teemal „Avastusõpe põhikoolis“.

Esimesel päeval esitasid kõik osalevad koolid oma ettekande, neid oli kokku kaheksa. Teisel päeval esines Parla El Olivo põhikooli direktor Garcia teemal „Main Methodologies in teaching Sciences“ ja kolmadal päeval fikseeriti detailides, millistele tingimustele peavad vastama tundide videod, mis osalevad riigid peavad tegema järgmiseks korraks. Selgitati täpselt, mida oodatakse videotest ja millist tööd peavad kõik osalevad koolid teiste koolide videotega tegema.

Peale intensiivse projektitöö korraldas võõrustajakool kolm ekskursiooni: Prado muuseumisse Madridis, Toledosse ja Habsburgide Madridi tuuri komanda päeva õhtul.

Järgmine kord saadakse kokku 31. maist 4. juunini Pärnus, kui külalisi võõrustab Mai kool.

read more

Bohinija Bistrica – Slovenia

Photos about the mobility

ERASMUS+  PROJEKT

Exploring Different Methods of Science Teaching to Increase Student Motivation and Promote Scientific Literacy

3.-5.  VEEBRUAR  SLOVEENIA BOHINJA PISTRICA

  1. VEEBRUAR

Kõiki doktor Janeza Mencingerja nimelisse põhikooli saabunuid tervitasid  kooli direktriss   Mojca Rozman,  Bohinj linnapea  Franc Kramar, Kranj piirkonna juht Lucija Rakovec (National Education Institute of the Republic of Slovenia).

Pärast tervitusi tutvustasid võõrustajad koolimaja. Bohinja Pistrica põhikoolis õpivad viienda kuni üheksanda klassi õpilased kogu Bohinj piirkonnast. Koolimaja suurtest akendest avaneb suursugune vaade ümbritsevatele mägedele. Kolmel korrusel on ruumikad klassiruumid. Hea planeering ja siseviimistluses kasutatud puit muudavad maja eriliselt  hubaseks.

Pärastlõuna oli reaalainete päralt. Füüsikatunnis valmistasime geelist läätse ja uurisime laserkiirte murdumist. Läätse jahtumise ajal pidas füüsik Jaka Banko loengu optilise geomeetria õpetamisest põhikooli õpilastele.

Matemaatikatunni teemaks oli matemaatiliste mudelite koostamine ja kasutamine. Matemaatik Mateja Sirnik selgitas mudelite loomist nii legoklotside kui tikkude abil.

Päraslõunal toimus väljsõit mägedesse. Kõigepealt tutvusime Bohinj piirkonna algkooliga, kus õpivad 1.- 4. klassi õpilased kõigist sealsetest mägiküladest. Koolibuss sõidutab iga päev väiksemad kõrgele mägedesse ja suuremad alla orgu õppima. Algkool on „mäesuuskallakuga“ st. igal õppeaastal on nädal õppetööd  mäesuusatreening ja loodusmatkad.  Õpilased kasutavad haridusministeeriumile kuuluvat majutuskeskust, toitlustus makstakse kinni, ise tuleb tasuda vaid mäepilet.

Ilmataat õnnistas tol päeval tõeliselt vihmase ja uduse ilmaga. Kuni liikusime mägikülades ajalooliste talude ja kirikutega tutvudes, polnudki ilmast väga lugu. Jana tehtud pilt Bohinj järve kaldal näitab aga olukorra tõelist tõsidust – mõne meetri kaugusele tõesti enam midagi näha polnud.

 

  1. VEEBRUAR

Päev algas töiselt, Eesti ettekanne oli esimene. Tutvustasin Timberter äpi kasutusvõimalusi puidu ruumala mõõtmisel. Kaheksandas klassis saab äpi siduda puude laiuskasvu teemaga. Ettekanded kestsid kella üheteistkümneni. Põnev oli Daugapilsi Ehitustehnikumi arvutipark, mis otsis infot vastavate kristallide kohta internetist; Vaivara kooli inimkeha mõõtmiste teema, kuhu olid kaasatud väga paljud õpilased paljude mõõtmistega.  Maltalased näitasid ideaalset töötavat  klassilaborit.

Ettekannetele järgnesid tundide külastamised. Seekord jaotati meid väiksemateks gruppideks ja külastatavaid tunde sai ise valida. Külastasime loodusõpetuse tundi, kus tutvuti mulla omadustega. Teema muutis põnevamaks see, et uuritava mulla olid õpilased oma  kodukandist ise kaasa toonud. Inglise keele tunnis kasutati aktiivõpet  esimese klassi õpilastele arvude ning kehaosade nimetuste õpetamisel.

Pärastlõunal oli väljasõit Gorjušesse ja Pokljukale. Nägime väikest mägiküla ja kirikut. Tegu oli põlise põllumajndus- ja karjakasvatuspiirkonnaga, kus tutvustati nii vanu taluhooneid kui ka kohalikku folkloori. Omaette elamus oli Vodnikovi vaateplatvormile ronimine. Sealt avanev vaade Sloveenia kõrgematele tippudele (Triglavile kaasaarvatud) oli võimas. Mäe tippu ja jalamile tassisid võõrustajad kaasa piknikukorve tulikuumade pirukate ja kohviga. Seega taastusime füüsilisest pingutusest kiiresti ja tutvusime ka lähedaloleva suusakeskusega.

Õtusöök toimus väikses mägirestoranis. Sloveenia rahvamuusikat mängis ülimeisterlikult  umbes kümneaastane poiss.

 

  1. VEEBRUAR

Hommikul sõtsime taas kõrgemale mägedesse, et jõuda Triglavi rahvusparki. Rahvuspargi peahoones tutvustas Majda Odar lühidalt rahvusparki ja seal läbiviidavaid õppeprogramme. Suvest sügiseni on jalgsimatkad või hobumatkad, talviti liigutakse suuskadel või räätsadel. Lõunaks pakuti kohalikku toitu. Pärastlõunal oli Justina Er©ulj loeng ning järgmise kokkusaamise teemade, ettekande vormi ja kuupäevade täpsustamine.

Seejärel tehti kokkuvõtted programmist ja jagati kätte sertifikaadid.

Teel Vogeli suusakeskusesse nägime St. Johni kirikut ja sõitsime jällegi mööda Bohinj järvest. Vogeli suusakeskuses saime nautida mäesuusrõõme ilma suuskadeta. Sõidud erinevate tõstukitega, tõeline mäestikupäike ja see eriline mäestikuõhk olid   elamus omaette.

Pidulik lõpetamine toimus Resje restoranis, kus kogu ülimaitsev viiekäiguline õhusöök oli valmistatud kohalikust toorainest.

 

Estonian materials

read more