Üritused 2013/2014      06/07    07/08  08/09  09/10  10/11  11/12  12/13

Muuseumis algab kahe kooli meedialaager

Reedel, 28. veebruaril algab Pärnu muuseumis Hansagümnaasiumi ja Vene gümnaasiumi meedia õppesuuna õpilaste kahepäevane meedialaager, mille lõpuks valmib õpilaste ühiselt kokku pandud koolileht.

Hansagümnaasiumi huvijuht Lea Lips rääkis, et seekordse meedialaagri esimesel päeval muuseumis kõnelevad tuntud ajakirjanikud Ainar Ruussaar ja Pavel Ivanov. Nad annavad ülevaate eesti- ja venekeelse meedia erinevusest ning tutvustavad, milline on Eestis elavate venelaste meediaruum. Külalised kõnelevad, kuidas saab infokillust uudislugu ja millised on nende hinnangul mõjusaimad info edastamise kanalid. Meedialaagri avab Pärnu abilinnapea Jane Mets.

Laupäeval kogunevad õpilased Hansagümnaasiumisse, kus asutakse tööle gruppides: valmistatakse ette lehelood, tehakse korrektuur ja küljendatakse materjal. Meedialaagri lõpuks valmib koolileht. Vene kooli õpilased osalevad Hansagümnaasiumis traditsiooniks saanud meedialaagris tänavu esimest korda. Kahe kooli meediasuuna õpilasi on kokku 80 ja neid juhendavad Vene gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse ning meediasuuna õpetaja Leili Sägi ning Hansagümnaasiumi meediaõpetaja Maria Murakas.

Toimetas Eno-Gerrit Link Allikas: Pärnu Postimees 27.02.2014

Laagri kava


Hansagümnaasiumis avaneb näitus inimõigustest nõukogude ühiskonnas

Esmaspäeva, 3. veebruari ennelõunal avatakse Pärnu Hansagümnaasiumis näitus „Inimõigustest nõukogude ühiskonnas“. Näituse eesmärk on tutvustada juba vabas Eestis sündinud ja kasvanud noortele seda, kuidas tänapäeva elementaarsed õigused ja vabadused polnud seda vaid napi veerandsaja aasta eest. Oma valdkonna asjatundjate kirjutatud tekstid avavad inimõiguste erinevaid, kohati ootamatuid tahke ja valgustavad aspekte, mida tänapäeva noored kindlasti ei tunne. Näitus on valminud koostöös inimõiguste instituudi ja Eesti mälu instituudiga ja jääb avatuks 9. veebruarini.

Toimetas Eno-Gerrit Link Allikas: Pärnu Postimees 31.01.2014

Näituse plakat


Rebaste ristimine 17.-18.12.13

Öökull RobiSel aastal toimus traditsiooniline rebaste ristimine alles detsembri lõpus ja kestis ainult kaks päeva. Samas pidid kümnendikud juba septembrikuust alates näitama, et nad on valmis tubli gümnasisti nime kandma. Iga nädala lõpus selgitati välja parima õppeedukusega ja vähima puudumiste arvuga klass, kes sai nädalaks enda valdusesse rändauhinna öökull Robi. Õpetajatepäevakontserdil tuli ette kanda esnemisnumber, mida hindasid kõik koolikaaslased ja õpetajad. Iga klass pidi midagi toredat ette võtma väikeste naabritega lasteaias ning detsembri alguseks oma koduklassid jõuludeks kaunistama.

Iga klass tegi endale klassiblogi, kus tuli kajastada kõiki toredaid ettevõtmisi ja mõtteid:

Teemadeks oli esimesel päeval jõulumeeleolus koristajad ja teisel päeval tsirkus. 12. b klass pani detsembris rebaste vastupidavuse, nutikuse ja võitlushimu proovile erinevate tegemistega: hambapesu kalapasteediga, koolitöötajate tundmine, inimsajajalgne koolitreppidel, teatevõistlus, õhupalli katkipuhumine. Teine päev sai alguse Rähni jooksuringiga, millele järgnes väike eine jahusaiakese näol. Hansahallis toimus lõbus takistusjooks ja riietekett, samuti pidi iga klass ette kandma kodus ettevalmistatud tsirkusekava. Tühja kõhtu aitas täita pissipottides serveeritud batoonikommid limonaadis. Oma tugevust said kümnendikud demonstreerida autot lükates.

20. detsembri pidulikul galal lugesid klassid ette oma vanded ja said koolidirektorilt kooli teklid. Ja lõpuks loeti ette tulemused:

Rebased 10. a10. a klass (üldvõitja)

 • lasteaialaste ja -kasvatajate lemmik
 • tunneb kõige paremini koolitöötajaid nime- ja nägupidi
 • hoidis kõige kauem enda käes öökull Robit (6 nädalat)
 • kõige kaunim jõuluklass
 • esikohad teatevõistluses, takistusjooksus ja auto lükkamises
 • suurepärane meeskonnatöö

Rebased 10. b10. b klass

 • lasteaialaste ja -kasvatajate lemmik
 • õppeedukuses II koht, kaotus võitjale 0,01 hindepunkti
 • parim blogi
 • teine koht riieteketis, auto lükkamises ja tsirkusenumbris
 • kõige maitsvam kook
 • parim pugeja

10. c klass

 • vähima puudumiste arvuga klass
 • õpetajate päeva kontserdi õpilaste ja õpetajate lemmik
 • kõige südamlikum sünnipäevaõnnitlus lasteaialaste lauluga

10. d klass (II koht)

 • õpetajate hinnangul tundides kõige toredam klass (keskmiselt 8 punkti 10-st)
 • kõige parema õppeedukusega klass (öökull Robi edasine hooldaja)
 • tunneb kõige paremini koolitöötajaid nime- ja nägupidi
 • esimene koht riieteketis
 • teine koht teatevõistluses, takistusjooksus ja tsirkusenumbris

Eve Reinik, 12. b klassijuhataja


Jõuluolümpia 17.12.13

sumoTäna toimus juba kuuendat korda Hansagümnaasiumi jõuluolümpia. Lisaks meie kooli gümnasistidele oli kogu klassikollektiiviga kohal ka Vene Gümnaasiumi 12. klass. Olümpia korraldajateks olid lisaks kehalise kasvatuse õpetajatele Liina Laanes ja Marta Kruusmann 12. c klassist. Tüdrukutele oli ürituse korraldamine lõpueksamiks.

Traditsiooniks on, et iga klass valib, millist riiki nad olümpial esindavad. Seekord olid kohal:

 • 10. a - Hispaania
 • 10. b - Somaalia
 • 10. c - USA
 • 10. d - Etioopia
 • 11. a - Saksamaa
 • 11. b - Kasahstan
 • 11. d - Itaalia
 • 12. a - Eesti
 • 12. b - Saudi Araabia
 • 12. c - Prantsusmaa
 • 12. d - Põhja-Korea
 • Vene gümnaasiumi 12. klass - Venemaa

Võistlusaladeks oli seekord tervitus (tants, laul, luulekava vms. vastavalt valitud riigi traditsioonidele), jõulumehe kandmine kahe tütarlapse poolt, sumo, köievedu ja rahvastepall. Arvesse läks ka iga klassi osalusprotsent ja klassi (nn riigi) riietus/kostüüm Igal klassil oli ka oma filmimees-fotograaf, sest jõuluolümpia sündmustest peab valmima esitlus või film, mis kanti ette 19. detsembril. Lõplik paremusjärjestus:

 • 10. klasside parim 10. d
 • 11. klasside parim 11. a
 • 12. klasside parim 12. a

Lea Lips, huvijuht

Jõuluolümpia plakat


Reigo Ahven õpetas Hansagümnaasiumis

Reigo Ahven
Foto: Marleen Lüüsalu (12. d)

9.detsembril 2013 oli Hansagümnaasiumi 180 õpilasel põnevad muusikatunnid. Muusikaõpetaja Elo Kesküla kutsus külalisõpetajaks Eesti tunnustatud löökpillimängija Reigo Ahvena. Eesmärgiks oli loovustunni raames panna noored löökriistu mängima. Trummar ja pedagoog Reigo Ahven näitas, kuidas 30 trummi- ja rütmikapilli abil klassiruumi loovust ja põnevust tuua.

Lea Lips, huvijuht


Sisekaitsesuuna õpilased Häirekeskuses

29. novembril külastasid Häirekeskust Sisekaitseakadeemia eelõppes õppivad Pärnu Hansagümnaasiumi ja Orissaare Gümnaasiumi õpilased. Need keskkooliõpilased on juba teinud valiku sisejulgeoleku valdkonna eriala kasuks. Võimalus külastada sisekaitseasutusi annab neile konkreetsemalt aimu nende asutuste tegevusest. Nii võib Häirekeskuse külastus anda tõuke tulevase eriala valikuks, sest paljudel puuduvad varasemad teadmised päästekorraldaja tööst ja uue alaga tutvumine on põnev.

Sisekaitseline eelkutseõpe on Sisekaitseakadeemias õpetatavate erialade eelõpe, mis viiakse läbi keskkooli valikainena. Päästetegevuse valdkonna erialade eelõppes käsitletakse erinevate päästetööde korraldamise põhimõtteid, õpitakse kasutama esmaseid tulekustutusvahendeid ning omandatakse oskused abi andmiseks õnnetusjuhtumite korral. Räägitakse ka sellest, mis on reostustõrje ja kuidas tegutseda mürgiste kemikaalide või gaasidega seotud päästetööde puhul. Eelkutseõppe edukalt läbinud õpilased on Sisekaitseakadeemiasse sisseastumisel eelisolukorras, kuna neil on esialgsed erialased teadmised ja oskused juba omandatud.

Allikas: https://www.facebook.com/Hairekeskus

29.11.2013


Hansakoolis möödus õpetajate päev meeleolukalt

kontsert
James Werts, Madis Kari ja Liisu Mitt (foto Marleen Lüüsalu

Hansagümnaasiumi 12. c klassi õpilased korraldasid oma koolis väga meeleoluka õpetajate päeva.

„Kooli direktori töö võttis üle õpilasesinduse president Andre Alamets, kes päeva lõpus pidas koolipere ees päevakohase kõne ja õnnitles aasta haridusjuhi tiitli pälvinud Silja Kikerpilli,“ jagas muljeid huvijuht Lea Lips. Huvijuhi ütlust mööda said noored õpetajatööga kenasti hakkama, eriti kui arvestada, et tundi anti oma eakaaslastele. „Nii mõnigi lubas tänase päeva järel õpetajaks õppida,“ lisas Lips.

Õpetajate päeva kontserdi peakülaline olid James Werts, Eestis elav USA päritolu laulja ja basskitarrist, keda saatis süntesaatoril Madis Kari. Kontserdi teises pooles esinesid Hansagümnaasiumi 10. klassid õpetajate päevale pühendatud numbritega.

„Õpetajatel toimus tordivalmistamise võistlus – tortidest moodustus sõna ÕPSID,“ kirjeldas Lips.

Pärnu Postimees, 4.10.2013, toimetas Veste Roosaar


Hansakooli noored mängivad aastatööd

Kolmapäeval, 16. oktoobril näeb Hansagümnaasiumis 12. klassi õpilaste aastatööd „Sol omnibus lucet“ („Päike paistab kõigile“), suvistel teatrifestivalidelgi mängitud lühilavastust on palutud vaatama ja seda tüüpi aastatöö üle arutlema Pärnu linna eesti keele ja kirjanduse õpetajad.

2013. aasta juuni alguses esietendunud lavatüki „Sol omnibus lucet“ on noorsooromaanide põhjal lavastanud Hansagümnaasiumi abituriendid Liis Künnapas ja Andre Alamets. Nad on näinud vaeva, et luua midagi erilist. Midagi, mis paneks kas või korraks mõtlema.

Autorid astuvad ise lavale ja on näitlejateks kutsunud ka oma lähemad sõbrad. Nii astuvad veel üles Kaspar Kast ja Miina Arop (ühisgümnaasium).

Pärnu Postimees, 4.10.2013, toimetas Veste Roosaar

Etenduse plakat


Urumarja laager 4. september 2013

Urumarja juhend

Urumarja punktitabel

11.09.2013